MIRË SE VINI

Shkolla e mesme profesionale publike “Hamdi Bushati” është një shkollë moderne e rikonstruktuar totalisht ne vitin 2017.

EKONOMI - BIZNES

HOTELERI - TURIZËM

TEKSTIL - KONFEKSION