Me dt.9.11.2018 mbyllëm Jëvën e Praktikave Profesionale me konferencën “E Ardhmja e Zhvillimit të Aftësive në një Treg Dinamik Pune – Midis lokales dhe globales”. Aktiviteti u organizua me mbeshtetjen e Aftësi për Punë S4J Konferenca u moderua nga Z. Blendi Salaj , gazetar Përshëndeten konferencën: Z. Adem Bekteshi, Rektor I Universitetit Luigj Gurakuqi Znj. Jasmina Lumanaj , drejtore e shkollës Hamdi Bushati Z. Gjergj Leqejza , kryetar i Bordit të shkollës Hamdi Bushati, Drejtor Ekzekutiv i “Shqipëria Trikot Z. Adrian Maitre, Ambasador i Zvicres ne Shqiperi Z. Henry Leerentveld, Drejtor për Europen Lindore i Swisscontact Diskutuan ne Panel: Z. Fation Dragoshi , Menaxher I projektit “Aftesive per Punë”, Swisscontact Znj. Dajna Sorensen , zv.Ministre e Finances dhe Ekonomisë Znj. Blerta Dragusha, Dekane e Fakultetit Ekonomik Znj. Monika Farka, Eksperte në vlerësimin dhe zhvillimin e talenteve, AIMS International Z. Gjergj Leqejza, Drejtor Ekzekutiv I Shqiperia Trikot Znj. Fabiola Duro, Shefe Kabineti, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë. Konferenca u ndoq nga Kompani Partnere të shkollës, Ofrues të Arsimit Profesional, Institucione shtetërore, prindër, mësues dhe nxënës