Ballo dhe festë tek Shtëpia e të Moshuarve Shkodër.