Drejtimet

Shkolla jonë ka bazën e praktikave profesionale, fermën bujqesore dhe oficinën në të cilën mund te realizohen praktikat.

Shkolla ka 18-të klasa ndër të cilat një kuzhinë, një ambient të ri të bazës prodhuese me paisje moderne gatimi.

Në këtë vit shkollor pritet rregullimi i godinës shkollore që do të na ndihmojë ta bëjmë shkollën cilësore dhe moderne.