Ideja e mirë

Nxënësit e drejtimit Ekonomi-Biznes të lëndës së Sipërmarrjes morrën pjesë në konkursin e idëse më të mire. Konkursi u vlerësua nga mësuese Ermira Mani, prof. Rudin Beka, ish nxënëse e shkollës, Vilma Mirakaj.