Konkursi për riciklimin më të mirë

Nxënësit e drejtimit Tekstil- Konfeksion gjatë konkursit për riciklimin më të mirë dhe stilimin me të arrirë. Konkursi u vlerësua nga Instruktore e shkollës, Rezarta Lesha, znj. Ajola Lekaj (Stiliste) dhe z. Ardian Kraja (rrobaqepës).