Praktikat profesionale

Nxënësit zhvillojnë praktikat profesionale në shkollë dhe në biznes.

Shkolla jonë ka dhe 5 kabinete në funksion të praktikave profesionale të secilit drejtim, të cilat kanë paisje bashkëkohore që u vijnë në ndihmë nxënësve për të praktikuar drejtimin të cilin ata ndjekin.  Kabinetet që ndodhen në shkollën tonë janë: kabineti i kuzhinës, i restorantit, i recepsionit, kabineti i rrobaqepësisë dhe kabineti ekonomik.

Praktikat në biznes sipas drejtimeve zhvillohen në restorante, bare dhe hotele për nxënësit e drejtimit Hoteleri-turizëm, në zyra private për nxënësit e drejtimit Ekonomi-biznes dhe Tekstil-konfeksione.  Lista e Bizneseve Partnere 

[slick-carousel-slider category=”60″ design=”design-6″ centermode=”true” slidestoshow=”3″]