“Promovimi I shkollës sonë si një opsion i mirë për të hyrë në tregun e punës”