Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” Shkodër VENDE TE LIRA PUNE