Trajnim

Praktikat profesionale, ndjekja dhe monitorimi i tyre me qëllim arritjen e rezultateve maksimale për nxënësit që ishin sot në fokus të takimit të organizuar ndërmjet mësuesëve që ndjekin dhe zhvillojnë këto praktika dhe përfaqësuesve të Aftësi për Punë S4J.