TRAJNIME

U zhvillua trajnimi Marketingu Digjital mbi programin  për mesuesit, i mundesuar nga Projekti #skills4jobs.

U zhvillua sesioni i pare i #trajnimit mbi programin #alfaweb për mesuesit, i mundesuar nga Projekti #skills4jobs ne bashkepunim me kompanine #IMB

Eksperienca tre-ditore e ‘Shkollës dimërore’ të projektit  Aftësi për Punë. Transformimi fillon nga vetja,ishte një nga mesazhet e përqafuara nga pjesëmarrësit në këtë edicion.

Trajnimi: Braktisja e shkollës !

Trajnim me ekipin e vetvlërsimit të shkollës me qëllim përfundimtar rritjen e cilësisë së shkollës

Trajnimi mbi sigurinë e cilësisë së materialeve mësimore në shkollat e arsimit profesional.

Trajnimi mbi profilin ‘Guida Turistike’.

Orë këshillimi zhvilluar nga psikoligjia e shkollës Artjola Lulaj mbi të Drejta dhe Liritë Themelore të njeriut.

Trajnimi me temë Dixhitalizimi, e ardhmja e teknologjise,e organizuar nga ALBtelecom,cdo gjë nën përkujdesjen e mesuese Irma Auceniku dhe Bora Miruku.

Trajnim 4-ditor mbi cilësinë e mësimdhënies me metodat interaktive.Platforma metronom mbështetur nga projekti S4J

Trajnim me stafin në kuadër të përgatitjes së shkollës për procesin e vetvlersimit dhe planifikimit strategjik ku u realizua analiza SWOT e shkollës me kontributin e të gjithë mësuesve.

Gjatë WorkShop-it mbi gjurmimin.

Praktikat profesionale, ndjekja dhe monitorimi i tyre me qëllim arritjen e rezultateve maksimale për nxënësit që ishin sot në fokus të takimit të organizuar ndërmjet mësuesëve që ndjekin dhe zhvillojnë këto praktika dhe përfaqësuesve të Aftësi për Punë S4J.

Trajnim me senatorët e klasave të X-ta gjatë organzimit të aktivitetit me qëllim socializimin e nxënësve të rinj me njeri-tjetrin dhe mesuesit!

Trajnim me mësuesit e lëndeve profesionale ku diskutuam mbi unifikimin e planeve të detajuara lëndore dhe modulare !

Trajnim në një ndër pikat turistike më atraktive që ndodhet pranë qytetit tonë, Razma.

Plot 24 ditë trajnim.Gjithçka në shërbim të rritjes së cilësisë. Aftësi për Punë S4J bëhet bashkë me Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve për trajnimin didaktik të 60 mësuesve dhe instruktorëve të shkollave profesionale dhe qendrave të formimit në vend. 

U zhvillua sot moduli i parë i programit të mentorëve. Ky proces po pilotohet dhe pritet që në te ardhmen të shtrihet në nivel kombëtarë i njohur nga institucionet publike të arsimit profesional në Shqipëri. Trajnimi i mentorëve u moderua nga znj. Bora Miruku, mesuese e shkolles sonë e certifikuar si trajnere mentorësh dhe znj.Gerda […]

Punëtoria “Guidat Muzeale”. Klasa e Guidës Turistike, të shoqëruar nga prof. Ermal Mlika sot ne Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” Nxënësit u njohën me Muzeun Marubi dhe ndoqën një trajnim teorik mbi rolin dhe rëndësine e Guidave Muzeale, i cili u pasua nga disa ushtrime praktike.  

Në kuadër të pergatitjes së shkollës për Procesin e Vetvlerësimit dhe Planifikimit Strategjik u realizua analiza SWOT e shkollës me kontributin e të gjithë mësuesve. Kjo analize do të ndihmojë jo vetëm në shqyrtimin e avantazheve dhe disavantazheve, sfidave dhe mënyrave të kapercimit të tyre, por edhe në krijimin e një fryme bashkëpunuese në shkollë. […]

33 nxënës të shkollës sonë u çertifikuan sot pas trajnimit me temë “Digjitalizimi, e ardhmja e teknologjisë” organizuar nga Albtelecom. Cdo gjë nën perkujdesjen e mësuese Irmës dhe mësuese Borës.