Trajnim

Trajnim me senatorët e klasave të X-ta gjatë organzimit të aktivitetit me qëllim socializimin e nxënësve të rinj me njeri-tjetrin dhe mesuesit!