Trajnim

Plot 24 ditë trajnim.Gjithçka në shërbim të rritjes së cilësisë. Aftësi për Punë S4J bëhet bashkë me Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve për trajnimin didaktik të 60 mësuesve dhe instruktorëve të shkollave profesionale dhe qendrave të formimit në vend.