YEA Award 2018

Nxënësit morrën pjesë në konkursin “YEA Award 2018” për idenë më të mirë të biznesit me projektin “Wind off Albania”. Onur Karakaci, Flavio Berisha Risalt Ceka nën drejtimin e mësueses Ermira Husimani